De NVPC-dagen zijn geaccrediteerd voor 8 accreditatie-uren per dag.